Добро пожаловать на фестиваль

KULTURMINISTER TROND GISKE:
Styrking av kultursamarbeidet med Russland er en viktig del i Regjeringens nordområdesatsing. Et økt samarbeid på kulturområdet kan bidra til å fremme forståelse og kommunikasjon, og skape møteplasser og nettverk mellom landene. Kultursamarbeid har lange tradisjoner i nord, og er med på å skape gjensidig tillit, innsikt og respekt på tvers av geografiske skillelinjer, og det åpner for samarbeid også på andre samfunnsområder.
Folk-til-folk-samarbeidet og kulturdimensjonen i Regjeringens nordområdestrategi har bidratt
til økt samarbeid i Barentsregionen, og en rekke tiltak har ført til nærmere kontakt og utveksling mellom miljøer i Nord-Norge og Nordvest-Russland. I samarbeid med det russiske kulturministeriet og med fylkene i Nord-Norge og Nordvest-Russland er vi nå i sluttfasen med å utarbeide en norsk-russisk handlingsplan for kultur med fokus på nordområdene. Dette vil jeg komme tilbake til under Barents Spektakel.
r-Varanger kommune har både historisk og i dag en spesiell stilling i det norsk-russiske kultursamarbeidet fordi det er her vi finner vår felles grense med naboen i øst. Barentssekretariatet med sitt BarentsKult program, kulturoperatørene Pikene på Broen og Samovarteatret er viktige aktører i det bokstavelig talt grensesprengende arbeidet oppfølgingen av en norsk-russisk kulturstrategi vil være. Jeg ser frem til årets utgave av Barents Spektakel, og har merket meg ambisjonene som ligger i mottoet, ”Verden inn i Barents, Barents inn i verden”.

UTENRIKSMINISTER JONAS GAHR STØRE:
Ett år er gått siden norske og russiske sangere og dansere møttes på et islagt Pikevann, hvor Sør-Varanger Avis etterpå slo fast at man ikke hadde sett maken til åpning siden OL på Lillehammer. Pikene på Broen har i 2008 bygd på erfaringene fra Barents Spektakel 2008 og vokst videre, nasjonalt og internasjonalt, som rette brobyggere. Deres begrep – Border-Crossing Exercises – er blitt satt ut i livet flere steder og vakt oppmerksomhet langt ut over landets grenser. I april 2009 vil Pikene på Broen være blant hovedarkitektene bak kulturprogrammet i Europas Kulturhovedstad Linz i Østerrike – nettopp gjennom flere slike grenseoverskridende prosjekter.
r-Varanger kommune har vært en regional brobygger i 2008 og arbeidet fram mot det mål at Barents Spektakel og Barentsdagene skal avspeile de forsterkede kontaktflatene mellom innbyggerne i Barentsregionen. Årets store Border-Crossing Exercise – seminar på hjul – med politikere i buss mellom Kirkenes og Nikel – er et uttrykk for at forholdet mellom kommunene Pechenga og Sør-Varanger blir stadig mer åpent.
Jeg er glad for at Utenriksdepartementet kan være en støttespiller både for Sør-Varanger kommune og Pikene på Broen i dette arbeidet.
Næringsutvikling i Barentsregionen er tema for årets Kirkenes-konferanse. Dette griper inn i kjernen av de felles målene vi har for det regionale samarbeidet: Å utvikle regionen til en enda bedre plass å leve.
Jeg ønsker alle våre samarbeidspartnere lykke til med arrangementene i og omkring Kirkenes i 2009 og alle deltakere velkommen til Kirkenes!

ORDFØRER I SØR-VARANGER KOMMUNE LINDA BEATE RANDAL:
Med stor glede og forventning, ønsker jeg deg velkommen til Barentsbyen Kirkenes og til Barents Spektakel / Barentsdagene 2009.
Kirkenes har etter hvert blitt et politisk og kulturelt sentrum i vår region.
På tross av finanskrise, har 2008 vært et grensesprengende år for oss. Oppstart av gruvedrift, forventninger om olje og gass virksomhet, en turistnæring som blir mer og mer attraktiv og etterspørselen etter kreative arbeidsplasser, gir et skrikende behov for arbeidskraft. En utfordring som kan løses ved å se hele vår region som et felles arbeidsmarked. For å få dette til, trenger vi gode betingelser for å krysse grensene, både fysisk og kulturelt. Regjeringen arbeider godt med denne saken, men fortsatt må vi foreta mange nye øvelser i grensekryssing.
Nye tider trenger nye løsninger og nye tanker.
Barents Spektakel er en unik mulighet til dialog, utvikling og opplevelser.
Jeg håper mange, både tilreisende og innbyggere i Sør-Varanger, tar seg tid til å delta på festivalen.Det er varmere i 25 minus i Kirkenes enn de fleste andre steder, når så mange mennesker møtes, til spennende arrangementer.
Jeg vil benytte anledningen til å takke UD for samarbeidet rundt Barentsdagene som for andre år på rad legges parallelt med festivalen og som på oppdrag gjennomføres av Sør-Varanger kommune.
Til slutt vil jeg ønske Pikene på Broen med samarbeidspartnere lykke til med et arrangement av nasjonal betydning. Jeg er helt sikker på at årets Barents Spektakel/ Barentsdagene 2009 blir like fantastisk som alltid!

Vi gleder oss!