Picture by Egil Nyhus
Mikrofonstativ?
Ofelaš
14.00 - 16.00

– Er media i nord kritiske nok, spør Finnmark Journalistlag og inviterer medlemmer og andre interesserte til debattmøte. Reduserer media seg til mikrofonstativer for makthaverne?
FYLKESORDFØRER RUNAR SJÅSTAD innleder.
STEIN SNEVE er ordstyrer.

Arr: Finnmark Journalistlag.