Transborder Café
Ofelaš
19.00

BARENTS 2058 – SCENARIER FOR POMORSONEN.
Utviklet ved fag for Urbanisme og Planlegging, Bergen Arkitektskole, høst 2008.
www.barents2058.com

Hvordan kan, vil, burde eller burde ikke Barentsregionen endres i løpet av de kommende fem ti-år? Ved hjelp av scenario metoder, leter vi etter ulike framtidsmuligheter. Intensjonen er å belyse konsekvensene av de politiske diskusjonene som pågår nå. På bakgrunn av dette vil vi kunne fortelle et uendelig antall historier; men vi velger å fortelle de vi mener betyr noe og som kan føre til bedre beslutninger. Siden vi arbeider med byer på begge sider av grensen, er komparative elementer og korrelasjoner mellom byene viktig. www.barents2058.com

De følgende scenarier vil bli presentert og avsluttet med en diskusjon som fokuserer på hvilke av disse scenarioene som er best for Sør-Varanger og Nikel/Petchenga.

Scenario 1: DEAR OIL
Norge er et post-petroleumssamfunn, med en økonomi basert på grønn energi. Russland er olje-supermakten i verden med en automatisert, fjernkontrollert industri. Fastlandet i Barentsregionen er fortsatt lite befolket. Folketallet har sunket. Innbyggerne ved den norsk-russiske grensen lever hovedsaklig av reindrift og bi-produkter av rein, i tillegg til småskala fiske.

Scenario 2: FISHY BUSINESS
I 2058 er området ved den norsk-russiske grensen ved Barentshavet en samarbeidsregion. Ved hjelp av felles infrastruktur og økonomiske avtaler, samarbeider landene gjennom handel og industri. I tillegg har de felles kontroll av havområdene for å unngå illegalt fiske, sjøpirater og illegale flytninger. Etter den globale matkrisen, fokuserer området på havbruk istedenfor på gruvedrift og oljevirksomhet.
Med en temperatur to grader høyere enn tidligere, er Varangerfjorden idag bedre egnet til fiskeoppdrett. Kunstige produksjonsøyer og korallrev er bygd opp for å styrke havbruket.
Allikevel, – på grunn av at området stort sett er avhengig av en industri, blir det veldig sårbart for økonomiske og økologiske endringer.
Byene og produksjonsområdene danner et urbant nettverk. Det er høyhastighetstog mellom dem, det såkalte Pomorail. Her er felles energi og søppeldistribusjon. Byene har ulike profiler og en lang rekke servicetilbud for både innbyggere og besøkende i denne Arktiske Pomor Regionen av det 21. århundre.

Scenario 3: THE MELTING POT
“The Melting Pot” er et scenario hvor global oppvarming har ført til økt smelting av is i Arktis, Antarktis og på Grønland. Dette har igjen medført at store landområder i verden nå ligger under vann og har mangel på ferskvann.
Nye sjøruter er viktige for nord-vestlig og nord-østlig handel. Klimaflyktninger har flyttet nordover til en mer forutsigbar framtid. Dermed er Barentsregionen blitt enda mer multikulturell.
En annen konsekvens av klimaendringene er at skatter på karbonholdige gasser og behovet for ny energiteknologi har gjort oljeindustrien ulønnsom.
Norge har etablert en stor industrihavn I Kirkenes – for internasjonale godsbåter, norske og russiske fiskebåter og vedlikehold av og utstyr til disse.

Arr: Pikene på Broen og Bergen Arkitekt Skole