Photo by Øystein Rø
Kirkeneskonferansen 2009
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen
08.30 – 12.00

Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet.
www.kirkeneskonferansen.no

Årets tema for konferansen er 
• PETROLEUMSUTVIKLING
• LOGISTIKK
• GRENSEOVERSKRIDENDE ARBEIDSKRAFT

Møteledelse: kommunalsjef MARIT H. HAUGSETH, Sør-Varanger kommune, ARVE TANNVIK, Kirkenes Næringshage.

PROGRAM Dag 2:
08.30 – Er nordområdesatsingen en god valgkampsak for Arbeiderpartiet? – v/ Statsråd HELGA PEDERSEN.
08.50 – En norsk-russisk arbeidsgruppe sitt forslag til grenseoverskridende transportløsninger mellom Norge og Russland – v/ regionvegsjef TORBJØRN NAIMAK, Statens Vegvesen.
09.10 – Er utviklinga av tollsamarbeidet mellom Norge og Russland i takt med det øvrige grenseoverskridende næringsutviklingsarbeidet? – v/ regiondirektør ATLE JOAKIMSEN, Tollregion Nord Norge, og head of customs in Murmansk Oblast, SERGEY OPRYA.
09.40 – Nordlig Maritim Korridor – en arena for logistikkutvikling – v/ prosjektleder OLAV HAUGE, NMC.
10.00 – Kaffe.
10.20 – Hvordan forbereder Murmansk seg på den industrielle utviklinga? – v/ speaker EVGENY NIKORA, Murmansk Region Duma.
10.40 – Utviklinga i nordområdene sett i et miljøperspektiv – v/ tidligere leder KIRSTI BERGSTØ, Sosialistisk Ungdom.
11.00 – Border-Crossing Exercises in the United States of Barents – v/ kunstnerisk leder LUBA KUZOVNIKOVA, Pikene på Broen AS.
11.20 – Barentssamarbeidet i 2020 – et scenario – v/ daglig leder RUNE RAFAELSEN, Barentssekretariatet.
11.40 – Oppsumering og veien videre – v/ordfører LINDA BEATE RANDAL, Sør-Varanger kommune.
12.00 – Lunch.