Photo by Øystein Rø
Kirkeneskonferansen 2009
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen
12.00 – 17.45

Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet.
www.kirkeneskonferansen.no

Årets tema for konferansen er 
• PETROLEUMSUTVIKLING
• LOGISTIKK
• GRENSEOVERSKRIDENDE ARBEIDSKRAFT

Møteledelse: kommunalsjef MARIT H. HAUGSETH, Sør-Varanger kommune, ARVE TANNVIK, Kirkenes Næringshage.

PROGRAM Dag 1:
12.00 – Registrering og lunch.
13.00 – Velkommen til Kirkenes v/ ordfører LINDA BEATE RANDAL, Sør-Varanger kommune.
13.10 – Åpning v/ Statsråd TROND GISKE.
13.20 – Arbeidsinnvandring til nordområdene – v/ direktør IDA BØRRESSEN, UDI.
13.40 – Kampen om den kompetanseintensive arbeidskrafta i nord – v/ rektor JARLE AARBAKKE, Universitetet i Tromsø.
14.00 – Hvor mobil er arbeidskraften i Nordvest-Russland? – v/ director VLADIMIR KOLESNIKOV, State Employment center Murmansk.
14.20 – Beinstrekk.
14.35 – Status for petroleumsutvikling i Barentshavet og litt om 20. konsesjonsrunde – v/ områdeleder ODD-RAGNAR LORENTSEN, Oljedirektoratet.
14.55 – Hvilke logistikkbehov møter vi i forbindelse med petroleumsutvinning i Barentshavet? – v/ prosjektleder MARIUS STORLI, Grieg Logistic AS.
15.15 – North Energi – en spennende satsing i nord – v/ direktør ERIK KARLSTRØM, North Energi AS.
15.35 – Er oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten god nok? – v/ regiondirektør ULF SYVERSEN, Kystverket Troms og Finnmark.
15.55 – StatoilHydro’s erfaringer med leverandørutvikling i nordvest Russland – v/ Head of Industrial Relations BENEDIKT HENRIKSEN, StatoilHydro ASA.
16.15 – Kaffe.
16.35 – Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions ASA? – v/ konsernsjef SIMEN LIEUNGH, Aker Solutions ASA.
16.55 – Vil utviklinga av petroleumsindustrien i nordområdene påvirke vårt naboskap med Russland? – v/ utenriksredaktør KJELL DRAGNES, Aftenposten.
17.15 – Nordområdene sett i et makroøkonomisk perspektiv – v/ sjefsøkonom HARALD MAGNUS ANDREASSEN, First Security AS.
17.35 – Nordområdebetraktninger – v/ statssekretær ELISABETH WALAAS, Utenriksdepartementet.
18.00 – Offisiell åpning av Barents Spektakel/Barentsdagene 2009 på Kirkenes Stadion.
19.00 – Åpningskonsert av festivalen: Kroumata (Stockholm, Sverige) og russisk og norsk Militære Orkestre. Fjellhallen.
20.30 – Middag.