Rullende seminar

Et felles russisk-norsk seminar om grensesamarbeid og tvillingbyene Nikel-Kirkenes, som foregår 29-30 januar 2009.

Bakgrunnen for seminaret er det allerede gode samarbeidet som eksisterer mellom de to kommunene, og et ønske om at samarbeidet skal utvikles enda mer. Seminaret arrangeres over to dager, med aktiviteter både i Kirkenes og i Nikel og på buss mellom byene. Ordførerne i Sør-Varanger og Petsjenga er vertskap.

Den første dagen er et åpent seminar i Kirkenes med presentasjon av grenserelatert forskning ved Høgskolen i Finnmark.
Den andre dagen starter tidlig med buss fra Kirkenes til Nikel. Om bord i bussen blir det to foredrag om norsk-russiske grenseforhold. Deretter blir det to møter i Nikel. Et er for inviterte deltakere med fokus på utfordringer for samarbeid. Møtet holdes på rådhuset i Petchenga Rayon. Det andre møtet har vi kalt et kreativt laboratorium for nye samarbeidsprosjekter spesielt rettet mot kultur og utdanning. Det foregår på Kunstkolen i Nikel.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Unni Sildnes, Kirkenes kompetansesenter, usi(a)svk.no, tlf 982 26 115.
Svein Helge Orheim, Barentsinstituttet, svein(a)barinst.no, tlf 415 44 229.

Arr: Sør-Varanger kommune, Petchenga kommune, Barentsinstituttet og Hifm.