Ross Adams and Plaid

MIMESIS
Musikk og kunst har gjennom århundrer vært et av de viktigste verktøy moderne samer har brukt for å tilpasse seg stadig skiftende omgivelser og utfordringer. På den måten har samene også bevart fellesskapet og utviklet en helt særegen samisk kultur. Mimesis er en samtidig tolkning av det samiske folkets åndeverden under reinflyttinga. Verket baseres på lydopptak, montasjer og komposisjon av Ross Adams, forsterket av Plaids elektroniske synteser.