Mombus

Garden-city
Et kontroversielt, men framtredende dikt skrevet i 1929 av en stor sovjetisk poet, Vladimir Majakovsky, «Khrenov´s historie om Kuznetskstroy og folk fra Kuznetsk», var det første literære forsøk på å beskrive det problematiske forholdet mellom sovjetindustrien og folket som hadde bygget den opp. Hvor langt kan mennesket gå? Dikteren var overbevisst om at mennesket ville vinne over naturen. 90 år etter, har Mombus forsøkt å fortsette denne diskusjonen, men på en mindre optimistisk måte.