Grenser for fall

29. januar, torsdag
13.00 – 17.00
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen 1
Arr: Barenstinstituttet, Høgskolen i Finnmark og Sør-Varanger kommune

Et (be)grenset seminar.

Program:
1. URBAN WRÅKBERG: Velkommen: Forskningens betydning for samarbeid over grensen.
2. PETER FISCHER: Høgskole i grenseland – erfaringer fra Campus Kirkenes.
3. ARVID VIKEN og STINA KARISARI: Grenseforskning i Kirkenes – et prosjekt og et eksempel.
4. TORILL NYSETH: Den narrative tilblivelsen av en grenseby.
5. PETER HAUGSETH: Grenser i marken, grenser i tanken: Narrativer om landskap, værenhet og tilhørighet.
Pause/Short break
6. MARIT BJERKENG/ SONNI OLSEN: Åpner språk dører? Om språkbruk og språkutvikling i det norsk-russiske grenselandet.
7. AILEEN ESPIRITU: Trancending locality: Bordering the good life.
8. VICTORIA TEVLINA: Social relationships in the north of Norway and Russia: The way to transformation.
9. STEIN-ROAR MATHISEN: Karelsk grenseturisme. transformation
10. BJARGE SCHWENKE FORS: En parallell? Adjaria – en georgisk grenseregion.