Kirkeneskonferansen 2009

28. januar, onsdag, 12.00 – 17.45
29. januar, torsdag, 08.30 – 12.00
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen
www.kirkeneskonferansen.no

Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet.

Årets tema for konferansen er 
• PETROLEUMSUTVIKLING
• LOGISTIKK
• GRENSEOVERSKRIDENDE ARBEIDSKRAFT

Møteledelse: kommunalsjef MARIT H. HAUGSETH, Sør-Varanger kommune, ARVE TANNVIK, Kirkenes Næringshage.

Dag 1 – Onsdag 28. januar 2009:
12.00 – Registrering og lunch.
13.00 – Velkommen til Kirkenes v/ ordfører LINDA BEATE RANDAL, Sør-Varanger kommune.
13.10 – Åpning v/ Statsråd TROND GISKE.
13.20 – Arbeidsinnvandring til nordområdene – v/ direktør IDA BØRRESSEN, UDI.
13.40 – Kampen om den kompetanseintensive arbeidskrafta i nord – v/ rektor JARLE AARBAKKE, Universitetet i Tromsø.
14.00 – Hvor mobil er arbeidskraften i Nordvest-Russland? – v/ director VLADIMIR KOLESNIKOV, State Employment center Murmansk.
14.20 – Beinstrekk.
14.35 – Status for petroleumsutvikling i Barentshavet og litt om 20. konsesjonsrunde – v/ områdeleder ODD-RAGNAR LORENTSEN, Oljedirektoratet.
14.55 – Hvilke logistikkbehov møter vi i forbindelse med petroleumsutvinning i Barentshavet? – v/ prosjektleder MARIUS STORLI, Grieg Logistic AS.
15.15 – North Energi – en spennende satsing i nord – v/ direktør ERIK KARLSTRØM, North Energi AS.
15.35 – Er oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten god nok? – v/ regiondirektør ULF SYVERSEN, Kystverket Troms og Finnmark.
15.55 – StatoilHydro’s erfaringer med leverandørutvikling i nordvest Russland – v/ Head of Industrial Relations BENEDIKT HENRIKSEN, StatoilHydro ASA.
16.15 – Kaffe.
16.35 – Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions ASA? – v/ konsernsjef SIMEN LIEUNGH, Aker Solutions ASA.
16.55 – Vil utviklinga av petroleumsindustrien i nordområdene påvirke vårt naboskap med Russland? – v/ utenriksredaktør KJELL DRAGNES, Aftenposten.
17.15 – Nordområdene sett i et makroøkonomisk perspektiv – v/ sjefsøkonom HARALD MAGNUS ANDREASSEN, First Security AS.
17.35 – Nordområdebetraktninger – v/ statssekretær ELISABETH WALAAS, Utenriksdepartementet.
18.00 – Offisiell åpning av Barents Spektakel/Barentsdagene 2009 på Kirkenes Stadion.
19.00 – Åpningskonsert av festivalen: Kroumata (Stockholm, Sverige) og russisk og norsk Militære Orkestre. Fjellhallen.
20.30 – Middag.

Dag 2 – Torsdag 29. januar 2009.
08.30 – Er nordområdesatsingen en god valgkampsak for Arbeiderpartiet? – v/ Statsråd HELGA PEDERSEN.
08.50 – En norsk-russisk arbeidsgruppe sitt forslag til grenseoverskridende transportløsninger mellom Norge og Russland – v/ regionvegsjef TORBJØRN NAIMAK, Statens Vegvesen.
09.10 – Er utviklinga av tollsamarbeidet mellom Norge og Russland i takt med det øvrige grenseoverskridende næringsutviklingsarbeidet? – v/ regiondirektør ATLE JOAKIMSEN, Tollregion Nord Norge, og head of customs in Murmansk Oblast, SERGEY OPRYA.
09.40 – Nordlig Maritim Korridor – en arena for logistikkutvikling – v/ prosjektleder OLAV HAUGE, NMC.
10.00 – Kaffe.
10.20 – Hvordan forbereder Murmansk seg på den industrielle utviklinga? – v/ speaker EVGENY NIKORA, Murmansk Region Duma.
10.40 – Utviklinga i nordområdene sett i et miljøperspektiv – v/ tidligere leder KIRSTI BERGSTØ, Sosialistisk Ungdom.
11.00 – Border-Crossing Exercises in the United States of Barents – v/ kunstnerisk leder LUBA KUZOVNIKOVA, Pikene på Broen AS.
11.20 – Barentssamarbeidet i 2020 – et scenario – v/ daglig leder RUNE RAFAELSEN, Barentssekretariatet.
11.40 – Oppsumering og veien videre – v/ordfører LINDA BEATE RANDAL, Sør-Varanger kommune.
12.00 – Lunch.