Picture by O & A Florensky
Nikel Satellitt

Festivalen tjuvstarter i Nikel med Nikel Satellitt fredag 23. og lørdag 24. januar med kunstworkshop, konserter og Transborder Cafe.

I årenes løp har Pikene på Broen fått et større og større nettverk blant kunstmiljøer på russisk side, men vi har aldri etablert varige nettverk i den russiske byen som ligger nærmest oss, nemlig Nikel. Det vil vi gjøre noe med! Sør-Varanger kommune satser også mer og mer på samarbeid med Pechenga distriktet.